Rönsyistä kasvuyrityksiksi

Verso on ainoa pääomasijoitusyhtiö Euroopassa, joka sijoittaa aktiivisesti carve-outeihin.

Miksi olemme ainoa? Koska meillä on vankka kokemus ja osaaminen etsiä ja irrottaa isoista yrityksistä osia, joiden liiketoiminta ei ole enää yrityksen keskiössä. Partnerimme tietävät, miten carve-out voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tiimimme on ollut itse mukana kymmenissä yrityskaupoissa Nokia Siemens Networksissa, niin ostajan kuin myyjänkin roolissa.

Kontaktoimme aktiivisesti isoja yrityksiä Euroopassa. Kerromme meidän tarinamme. Useimmat yritykset toteavat, että tällaiselle asiantuntijuudelle on ollut tarvetta jo vuosien ajan, haluavat heti keskustella muutamasta konkreettisesta hankkeesta.

Isoissa yrityksissä on aina liiketoimintoja, jotka eivät pääse kasvamaan. Syitä on monia. Yrityksen pääliiketoiminta vie johdon ja myynnin huomion sekä resurssit. Liiketoiminta voi olla vielä niin alkuvaiheessa, ettei se saa huomiota myynniltä. Yrityksen asiakaskuntakin voi olla väärä. Toisaalta taustalla on yleensä hieno teknologinen keksintö, mutta liiketoiminnan kehittämiselle ja kansainvälistymiselle ei myönnetä budjettia.

Yleensä tällaisten liiketoimintojen kohtalona on niiden näivettyminen tai lopettaminen. Myyntikohteina ne ovat usein liian pieniä, jotta tyypilliset ostajat kiinnostuisivat.

Tällaisia kohteita me etsimme.

”Miksi olemme ainoa? Koska meillä on vankka kokemus ja osaaminen etsiä ja irrottaa isoista yrityksistä osia, joiden liiketoiminta ei ole enää yrityksen keskiössä.”

Miten carve-out toteutuu käytännössä?

Neuvottelemme yrityksen kanssa, miten kauppa kannattaa toteuttaa. Vaihtoehtoja on useita. Voimme irrottaa suoraan yhden osan liiketoiminnasta henkilöstöineen ja asiakkuuksineen, tai esimerkiksi ostaa pelkät immateriaalioikeudet eli teknologian.

Neuvottelujen aikana pyrimme myös sitouttamaan ydintiimin, jonka jälkeen perustamme uuden yhtiön. Yhtiölle määritellään strategia, visio ja liiketoimintasuunnitelma.

Turvaamme perustettavan yrityksen rahoituksen, tuomme mukaan ammattimaisen hallitustyön, suunnittelemme ja toteutamme kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, tarjoamme talousjohdon palvelut, vastaamme henkilökunnan rekrytoinneista ja sitouttamisesta sekä arvioimme mahdollisuutta täydentäville yrityskaupoille. Ja paljon muuta.

Tavoitteenamme on kasvattaa carve-outeista nopeasti kansainvälisiä kasvuyrityksiä, joilla on kansainvälistä liiketoimintaa ja joiden liikevaihto on muutamassa vuodessa 10-30 miljoonaa euroa.

Meillä on loistavia esimerkkejä carve-outeista, joiden liikevaihto on avullamme moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Portfolioyhtiöt tytäryhtiöineen sekä Verson toimipaikat

Ota yhteyttä